Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.


Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.


Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.


När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.


Bootcamp villkor:

Tjänsten Personlig träning samt gruppträning (inkl Boot Camp) och med det förenlig verksamhet levereras av The Alpha Store och avser hälsofrämjande aktiviteter i enlighet med överens-kommen utformning. The Alpha Stores representanter har inte medicinska kunskaper mer än vad som kan förväntas av en Personlig tränare med dennes utbildning och yrkestitel. Information som tillkommer som en del av tjänsten är att betrakta som råd. Alla våra Personliga tränare är utbildade hos godkända och väletablerade utbildare i Sverige. The Alpha Store ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador som framkommer vid direkt eller indirekt användning av tjänsten. I och med detta avtal bekräftar jag att all sådan information som har lämnats om mitt hälsotillstånd, tidigare sjukdomar och dylikt som är relevant för utförandet av tjänsten och kundens förmåga att utnyttja tjänsten är riktig och korrekt.

Vid köp på The Alpha Store gäller distansköplagen.