Bootcamp villkor

Tjänsten Personlig träning samt gruppträning (inkl Boot Camp) och med det förenlig verksamhet levereras av The Alpha Store och avser hälsofrämjande aktiviteter i enlighet med överens-kommen utformning. 

The Alpha Stores representanter har inte medicinska kunskaper mer än vad som kan förväntas av en Personlig tränare med dennes utbildning och yrkestitel. Information som tillkommer som en del av tjänsten är att betrakta som råd. 

Alla våra Personliga tränare är utbildade hos godkända och väletablerade utbildare i Sverige.

The Alpha Store ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador som framkommer vid direkt eller indirekt användning av tjänsten.

I och med detta avtal bekräftar jag att all sådan information som har lämnats om mitt hälsotillstånd, tidigare sjukdomar och dylikt som är relevant för utförandet av tjänsten och kundens förmåga att utnyttja tjänsten är riktig och korrekt.

Vid köp på The Alpha Store gäller distansköplagen.